Usporiadateľ: Občianske združenie AKTIVITA V TVOJOM MESTE, Atletický club Nové Zámky
Riaditeľ preteku: Ing.Peter Kecskés             0903 182 136
Hlavný rozhodca: Ing.Peter Straňovský         0918 557 208
Štartér: Ing. Peter Kecskés,               
Lekár: zdravotná služba zabezpečená
Termín: 22. október 2016 (sobota), 10.00 hod
Miesto štartu: Atletický štadión Nové Zámky, Sihoť
prístup autom: Tyršova ulica, cez mostík do prava
parkovanie: v areáli štadiónu
reštaurácia Mlyn, ul.Medzimlynie (cca.250m)

Šatne a sprchy: V priestoroch hotela Šport, Sihoť Nové Zámky
Spôsob štartu: hromadný
Meranie: pomocou elektronických čipov, pretekári ich obdržia pri registrácii
Kategórie: muži do 35 rokov,
muži nad 35 rokov,
ženy do 35 rokov,
ženy nad 35 rokov
- dolná veková hranica na účasť v preteku je 12 rokov pre všetky kategórie
- bude sa udeľovať aj ocenenie za najlepší čas v kategórií
Muži nad 50 rokov a Ženy nad 50 rokov

Štartovné: platba vopred na účet:  všetky kategórie 8 €/osoba,
platba pri registrácii: všetky kategórie 12 €/osoba
Bankové spojenie:
AKTIVITA V TVOJOM MESTE, o.z.
IBAN : SK6183300000002000988230
SWIFT : FIOZSKBAXXX
pri platbe uviezť do poznámky: Meno a Priezvisko
štartovné zahŕňa občerstvenie na trati, občerstvenie v cieli (nápoj + jedlo),  štartovací
balíček

Registrácia: na mieste štartu od 08.00 hod do 09.45 hod

Trať: 10.830m -   Štart Atletický štadión, Sihoť;
- hrádza smer Termálne kúpalisko - Štrand Nové Zámky; -
otočka pri ul.Nitrianske nábrežie;
- Nitrianske nábrežie po Wolkerovu ulicu;
- hrádza smer Lesopark Berek;
- otočka okolo parkoviska na ul.Tatranská, pri Lesoparku Berek;
- hrádza smer Sihoť Nové Zámky
- Cieľ Atletický štadión, Sihoť
beží sa po celej dĺžke po asfalte, prevýšenie < 10 m.
trať po celej dĺžke značená oranžovou farbou a vytyčovacími páskami
Vyhodnotenie: 11.30 - 12.00 hod (spresní sa podľa dobehu súťažiacich) v areáli Atletického štadiónu na
Sihoti v Nových Zámkoch
Informácie: www.facebook.com/AktivitaVTvojomMeste
oz.avtm@gmail.com, 0903 182 136 - Ing.Peter Kecskés
Ceny: Všetky kategórie
1.miesto - odmena 30 EUR + vecné ceny
2.miesto - odmena 20 EUR + vecné ceny
3.miesto - odmena 10 EUR + vecné ceny
Najlepší Muž nad 50 rokov - 20 EUR + vecné ceny
Najlepšia Žena nad 50 rokov - 20 EUR + vecné ceny

Protesty: do 15 minút po skončení preteku hlavnému rozhodcovi s vkladom 5€
Rôzne: Výsledky pretekov a fotografie z podujatia budú uverejnené na
www.facebook.com/AktivitaVTvojomMeste a na tejto stránke
AVTM Beh mestom Nové Zámky